זוג מחסניות פוג'י אינסטקס רחב

זוג מחסניות פוג'י אינסטקס רחב

140.00 125.00

המחסנית שמתאימה למצלמות לומואינסטנט רחבות .