זוג מחסניות פוג'י אינסטקס רחב

זוג מחסניות פוג'י אינסטקס רחב

150.00

המחסנית שמתאימה למצלמות לומואינסטנט רחבות .