קונסטרקטור

1-9:מאי אפלבוים בינג

10-14: עופר מוסאי